[bernard lievegoed school]

[bernard lievegoed school]

De groei van de school voor voortgezet onderwijs deed de directie besluiten een stroom in te richten voor meer praktisch en ervaringsgericht onderwijs. Met de coordinatoren en de leraren is gewerkt aan een andere houding en ander paradigma, waardoor het leerplan en lesenplan werd losgelaten. Dit is verwerkt in een handboek waarmee de leraren aan de gang gingen. Hieruit is de PE-stroom ontstaan die uiteindelijk is volgroeid tot de 10de klas.

periode:
april 2006 t/m oktober 2007
klant:
bernard lievegoed school
plaats:
maastricht