[bernard lievegoed school]

[bernard lievegoed school]

In een acute crisis werd de inzet van PPM gevraagd. Door een langdurige relatie met deze school was snel duidelijk welke zaken direct aangepakt moesten worden. De school was in een stroomversnelling gekomen van een aantal zeer negatieve processen, die drukkend werkten op de stemming en het klimaat in de school. Door zorg te dragen voor de rust in de primaire processen, kon er daarnaast gewerkt worden aan een professionele cultuur en een meer professionele manier van communiceren.

periode:
april 2008 t/m juli 2009
klant:
bernard lievegoed school
plaats:
maastricht