[coaching]

[coaching]

Samen met Bart Hurkxkens heb ik Kairos-t opgericht. Kairos-t biedt cursussen aan professionals op het gebied van coaching en excellent leraarschap. Kairos-t staat voor veranderingsprocessen, die hun basis hebben in de persoonlijke ontwikkeling van de professional. Er wordt gebruik gemaakt van diverse wetenschappelijke, kunstzinnige en meditatieve invalshoeken. Veranderen, vernieuwen en professioneel handelen wordt voor de individuele deelnemer hanteerbaar en praktisch toepasbaar binnen de eigen organisatie.

periode:
september 2013 t/m heden