Archieven

[coaching]

Samen met Bart Hurkxkens heb ik Kairos-t opgericht. Kairos-t biedt cursussen aan professionals op het gebied van coaching en excellent leraarschap. Kairos-t staat voor veranderingsprocessen, die hun basis hebben in de persoonlijke ontwikkeling van de professional. Er wordt gebruik gemaakt van diverse wetenschappelijke, kunstzinnige en meditatieve invalshoeken. Veranderen, vernieuwen en professioneel handelen wordt voor de individuele deelnemer hanteerbaar en praktisch toepasbaar binnen de eigen organisatie.

[opleidingen]

Een opleiding is een garantie voor de verdieping van de professie. Door een opleiding wordt uw visie en werkwijze geborgd in uw school. Natuurlijk moet er daarna nog veel werkervaring opgedaan worden. Maar als u verzekerd wil zijn van een bepaalde uitstraling, werkwijze is de inrichting van een opleiding van groot belang. PPM verzorgt de organisatie en invulling van opleidingen op diverse gebieden. Er wordt een studiegids gemaakt, waarin studielast uren helder zijn verwoord. De begeleiding en verzorging van studieplek en docent is geheel in handen van PPM. Aan het eind wordt een certificaat/bewijs van deelname geleverd.

[teamontwikkeling]

Er is een steeds groter besef dat de prestaties van de organisatie grotendeels afhankelijk zijn van de teamprestaties. Hoewel individuele competenties natuurlijk nog steeds belangrijk zijn, is er een nieuw inzicht dat de grote verschillen tussen mensen beter kan werken als we niet onbewust met elkaar omgaan, maar weten waarom de ander zo anders is. Niet verstrikt raken in de eigen allergie en valkuil, maar met mededogen de andere kwaliteit kunnen waarderen en hanteren. In de werving dus niet alleen kiezen wie bij je past, maar juist wie passend is in het complete pakket. Teamontwikkeling is erop gericht dat het leren van het team bewustzijn wekt en daardoor in staat is grote verschillen te overbruggen.

[communicatie]

Na zeven jaar interim-management in diverse basisscholen ontstond de behoefte te werken aan een professionelere manier van communiceren. Voortdurend waren de problemen en conflicten die ontstonden te herleiden tot dit domein. Door nascholing en training in geweldloze communicatie kreeg ik een handvat om deze vraagstukken te lijf te gaan. Het bleek niet alleen een persoonlijke verrijking, maar tevens gereedschap voor de ontwikkeling van een professionele cultuur. Een aanvulling op de tools die al ontwikkeld waren.