Categoriearchief: projectbegeleiding

[projectbegeleiding]

Bij projecten is het van belang alert te zijn en te blijven, een goede planning te hanteren en ook oog te hebben voor tegenstrijdige belangen. Hoe krijg je synergie en waar zit het compromis? Het gesprek met de verschillende partijen vormt de kern van het proces in de projectbegeleiding. Als dat gesprek niet plaats vindt is het resultaat onverwacht en onbedoeld.
Overzicht houden over de stappen, goed informeren van de opdrachtgever en een bijzonder resultaat voor ogen maakt het project uniek en gewenst.

[projectbegeleiding voorbeelden]

opzetten van een kinderdagverblijf; nieuwbouw van scholen; begeleiding van de bouw van een “brede maatschappelijke voorziening”.
Zie voor meer informatie portfolio projectbegeleiding