Categoriearchief: publicaties

[publicaties]


Seizoener: Hans Passenier
artikel / Yvonne van Holsteijn / lente 2006 / interview
download [pdf; 1,12 MB]

Seizoener: Dramatische communicatie in scholen
artikel / Hans Passenier / oktober 2005 / communicatie als basis voor een professionele cultuur
download [pdf; 226 KB]

Van lerarenzelfbestuur tot een professionele cultuur
artikel / Hans Passenier / februari 2005 / hoe professionele cultuur een fundament kan vormen tot vernieuwd vrijeschoolonderwijs
download [pdf; 412 KB]

Het nieuwe vrijeschoolonderwijs
artikel / Hans Passenier / april 2005 / een oproep tot vernieuwing van het vrijeschoolonderwijs
download [pdf; 458 KB]

Hoe wordt vrijeschoolonderwijs weer vernieuwingsonderwijs
publicatie / Hans Passenier / februari 2005 / waarin gepleit wordt voor vernieuwing
download [pdf; 296 KB]