Categoriearchief: nieuws

Ook start bouw in Amersfoort

Ook in Amersfoort is de uitbreiding van de school tot Integraal Kindcentrum deze week op 31 mei gestart. Daardoor kan na de zomervakantie de gehele school samenwonen met Panta Padeia, de bso en kdv van het IKC.

Start bouw

Het beeld van verandering stopt niet bij de verhuizing. Voorafgaand aan de verhuizing van een school is de start bouw een belangrijk moment. In Heerlen ben ik al sinds 2007 betrokken bij de ontwikkeling van een Brede Maatschappelijke voorziening, waar de Vrije School Heerlen zijn toekomstige huisvesting zal vinden. Samen met de Broederschool en de buurtvereniging zal er een BMV ontstaan. Heel veel voorbereiding, tegenslag en opnieuw beginnen ging eraan vooraf. Maar de afgelopen weken is toch begonnen met het bouwrijp maken van de omgeving.

Verhuizing

Het is een tijd van verhuizen. Het puzzelt me waarom al die verhuizingen in mijn omgeving, mijn werkomgeving, mijn kinderen zo plotseling op dit moment plaats vinden? Het is een beeld van transitie voor mij. Iets transformeert in iets anders. Eerst chaos en onzekerheid en vervolgens snel zoeken naar een nieuwe orde. En tegelijkertijd is het de kunst in dat moment  te genieten van het niet-weten, van de chaos, of van de kansen op de nieuwe ordening. Want de rust van de nieuwe orde, daar kunnen we waarschijnlijk lang genoeg van genieten.