Alle berichten van juulke brosky

[publicaties]


Seizoener: Hans Passenier
artikel / Yvonne van Holsteijn / lente 2006 / interview
download [pdf; 1,12 MB]

Seizoener: Dramatische communicatie in scholen
artikel / Hans Passenier / oktober 2005 / communicatie als basis voor een professionele cultuur
download [pdf; 226 KB]

Van lerarenzelfbestuur tot een professionele cultuur
artikel / Hans Passenier / februari 2005 / hoe professionele cultuur een fundament kan vormen tot vernieuwd vrijeschoolonderwijs
download [pdf; 412 KB]

Het nieuwe vrijeschoolonderwijs
artikel / Hans Passenier / april 2005 / een oproep tot vernieuwing van het vrijeschoolonderwijs
download [pdf; 458 KB]

Hoe wordt vrijeschoolonderwijs weer vernieuwingsonderwijs
publicatie / Hans Passenier / februari 2005 / waarin gepleit wordt voor vernieuwing
download [pdf; 296 KB]


[training/cursussen]

Een opleidingstraject kan gemaakt worden door de inzet van interne- en externe trainers en docenten. Ook kan PPM zelf inhoud geven aan een opleiding op het gebied van management, vrijeschoolonderwijs, geweldloze communicatie en cultuurontwikkeling. Het doel is steeds de vaardigheden te vergroten om in de bestaande werksituatie met bewustzijn anders te werk te gaan.

[training/cursussen voorbeelden]

Managementtraining, cursus geweldloze communicatie, opleiding vrijeschoolonderwijs voor leraren in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs.
Zie voor meer informatie portfolio trainingen/cursussen

[coaching]

Je wilt individueel of als team een spiegel voorgehouden krijgen om je professioneel handelen te versterken. Welke opvattingen belemmeren mijn handelen en welke zie ik over het hoofd? Door bewustzijn te krijgen over je eigen waarden en opvattingen kun je het onbewuste streven omzetten in bewust anders handelen. Ook bij coaching kan gebruik gemaakt worden van Profile Dynamics (zie teamontwikkeling).

[coaching voorbeelden]

Diverse startende en ervaren schoolleiders. Teams in onderwijs en zorg. Een coachingstraject is afhankelijk van de vraag, maar gemiddeld genomen zijn het maximaal 6 sessies van 2-3 uur.
Zie voor meer informatie portfolio coaching

[teamontwikkeling]

De teamontwikkeling trajecten zijn gericht op het ontwikkelen van individuele en team-competenties. Daarbij hanteren wij een integrale aanpak en zorgen dat diverse leeraspecten aan de orde komen. PPM werkt met Profile Dynamics (PD) en Geweldloze Communicatie (GC). De PD analyse resulteert in een objectieve en neutrale uitslag die o.a. inzicht geeft in persoonlijk voorkeursgedrag zoals drijfveren, management- en werkstijl, communicatiestijl en wijze van leidinggeven. Met GC worden nieuwe communicatieve vaardigheden ontwikkeld.

[teamontwikkeling voorbeelden]

Teamontwikkeling trajecten in zorg- en onderwijs instellingen.
In een aantal (ca 6) dagen wordt er met elkaar gewerkt aan organisatie, communicatie en drijfveeranalyses.
Zie voor meer informatie portfolio teamontwikkeling

[oganisatieontwikkeling]

Organisatieontwikkeling kan vanuit diverse gezichtspunten worden begeleid. Vanuit een korte analyse kan de structuur onder de loep genomen worden, of bijvoorbeeld de administratieve processen. Ook de positie of de cultuur van de organisatie kan een vraagstuk zijn. Door een buitenstaander om advies te vragen ontstaat een geobjectiveerd beeld. De adviseur zoekt met de mensen in de organisatie naar een antwoord op dergelijke vragen en begeleid het veranderingsproces.

[organisatieontwikkeling voorbeelden]

Ontvlechting van een basisschool en school voor voortgezet onderwijs; fusie van een school in een provinciaal verband; opzetten van een samenwerking; advies naar een strategische positie van onderwijs instelling. Zie voor meer informatie portfolio organisatieontwikkeling

[interim-management]

Interim-management wordt ingezet op het moment dat er in de biografie van de organisatie orde op zaken gesteld moet worden. Er zijn teveel patronen ontstaan die onvruchtbaar werken. De eigen organisatie is niet meer in staat de patronen in een nieuw vruchtbaar perspectief om te vormen. Dan is interim-management een zinvolle oplossing. Vanwege een schat aan ervaringen in diverse omstandigheden en zijn onafhankelijke positie kan de interim-manager snel handelen, analyseren en diverse tools inzetten in een veranderingsproces.

[interim-management voorbeelden]

Omvorming van de cultuur van de organisatie (van ambtelijk naar professioneel of van gesubsidieerd naar commercieel). Verandering in personeelsbeleid (HRM) of financieel management. De groei van de organisatie bevorderen. Een snel verbetertraject op onderwijskundig gebied.
Zie voor meer informatie portfolio interim-management

[projectbegeleiding]

Bij projecten is het van belang alert te zijn en te blijven, een goede planning te hanteren en ook oog te hebben voor tegenstrijdige belangen. Hoe krijg je synergie en waar zit het compromis? Het gesprek met de verschillende partijen vormt de kern van het proces in de projectbegeleiding. Als dat gesprek niet plaats vindt is het resultaat onverwacht en onbedoeld.
Overzicht houden over de stappen, goed informeren van de opdrachtgever en een bijzonder resultaat voor ogen maakt het project uniek en gewenst.

[projectbegeleiding voorbeelden]

opzetten van een kinderdagverblijf; nieuwbouw van scholen; begeleiding van de bouw van een “brede maatschappelijke voorziening”.
Zie voor meer informatie portfolio projectbegeleiding

[gemeente heerlen; januari 2008 t/m heden]

De gemeente Heerlen heeft beleid ontwikkeld om de krimp van scholen en de noodzaak tot goede huisvesting samen tot een win-win situatie te brengen. Zij ontwikkelen Brede Maatschappelijke voorzieningen (BMV). Een van de eerste BMV’s zou de BMV Molenberg moeten worden, waarin naast de bestaande Broederschool, ook de Vrije School Heerlen en Stichting Buurt maatschappelijk werk gaan samenwonen en samenwerken. PPM is gevraagd om de Vrije School Heerlen in dit proces te begeleiden.

[projectbegeleiding]
De inrichting van een samenwerkingsproces vereist een zorgvuldige opbouw, waarin inhoud voorop staat en leidend wordt bij de bouw en het beheer van het toekomstige gebouw. Door een centraal projectleider die op alle gebieden in de ontwikkeling een vinger aan de pols houdt, wordt de kwaliteit van het resultaat gewaarborgd.