Archieven

[arts and crafts]

Een groep ouders en leraren hadden de wens om een praktische stroom te realiseren. Ze zochten samenwerking met het voortgezet vrije school onderwijs in Zeist. In deze periode hebben we een bodem gevonden om een implementatieperiode in te richten. De werkelijke implementatie is door een andere partij uitgevoerd.

[bernard lievegoed school]

In een korte periode werd een schooldiagnose gemaakt. Het hielp het bestuur en de schoolleiding om zicht te krijgen op de onderdelen in de ontwikkeling van de school die niet wilden vlotten. Een complex van factoren, zoals de groei van de school, noodzakelijke aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en een gevoel van weerstand bij het personeel werden inzichtelijk gemaakt.

[vrije school sittard]

Een schooldiagnose moest een objectief oordeel geven over de sitiuatie waarin de school verzeild was geraakt. Door zoveel mogelijk informatie te krijgen van mensen die in de school werken, ontstond een totaalbeeld. Duidelijk werd dat diverse problemen elkaar beinvloed hebben. Een verplichte verhuizing, incidenten in de klas, ziekte van medewerkers zijn op zichzelf niet problematisch. Maar ze kwamen tegelijk en vergden veel van het team en de schoolleiding en de ouders en kinderen.