Archieven

[gemeente heerlen]

De gemeente Heerlen heeft beleid ontwikkeld om de krimp van scholen en de noodzaak tot goede huisvesting samen tot een win-win situatie te brengen. Zij ontwikkelen Brede Maatschappelijke voorzieningen (BMV). Een van de eerste BMV’s zou de BMV Molenberg moeten worden, waarin naast de bestaande Broederschool, ook de Vrije School Heerlen en Stichting Buurtmaatschappelijk werk gaan samenwonen en samenwerken. PPM is gevraagd om de Vrije School Heerlen in dit proces te begeleiden.

[rudolf steiner school]

Door tijdelijke ziekte van de bouwheer, werd PPM gevraagd deze rol een aantal maanden te vervullen. De planvorming rond de start van de renovatie en nieuwbouw werd vormgegeven.
Een bouwteamconstructie werd voorbereid. Daarna kon alles zo worden overgedragen dat de bouwheer met de start en realisatie van het plan aan de slag kon.

[bernard lievegoed school]

De groei van de school voor voortgezet onderwijs deed de directie besluiten een stroom in te richten voor meer praktisch en ervaringsgericht onderwijs. Met de coordinatoren en de leraren is gewerkt aan een andere houding en ander paradigma, waardoor het leerplan en lesenplan werd losgelaten. Dit is verwerkt in een handboek waarmee de leraren aan de gang gingen. Hieruit is de PE-stroom ontstaan die uiteindelijk is volgroeid tot de 10de klas.