Start bouw

Het beeld van verandering stopt niet bij de verhuizing. Voorafgaand aan de verhuizing van een school is de start bouw een belangrijk moment. In Heerlen ben ik al sinds 2007 betrokken bij de ontwikkeling van een Brede Maatschappelijke voorziening, waar de Vrije School Heerlen zijn toekomstige huisvesting zal vinden. Samen met de Broederschool en de buurtvereniging zal er een BMV ontstaan. Heel veel voorbereiding, tegenslag en opnieuw beginnen ging eraan vooraf. Maar de afgelopen weken is toch begonnen met het bouwrijp maken van de omgeving.