Verhuizing

Het is een tijd van verhuizen. Het puzzelt me waarom al die verhuizingen in mijn omgeving, mijn werkomgeving, mijn kinderen zo plotseling op dit moment plaats vinden? Het is een beeld van transitie voor mij. Iets transformeert in iets anders. Eerst chaos en onzekerheid en vervolgens snel zoeken naar een nieuwe orde. En tegelijkertijd is het de kunst in dat moment  te genieten van het niet-weten, van de chaos, of van de kansen op de nieuwe ordening. Want de rust van de nieuwe orde, daar kunnen we waarschijnlijk lang genoeg van genieten.