Doelstelling van PPM is om individuen en instituten of bedrijven te ondersteunen bij hun kleine en grotere initiatieven.
PPM is gekwalificeerd in financieel management; per- soneelsmanagement; bouwbegeleiding; coaching van het management; advisering bij het maken van een ondernemingsplan; het vormen van een team; het ont- wikkelen van een visie; het adviseren bij onder- wijskundige veranderingen en het tot stand brengen van een professionele cultuur.