[gemeente heerlen; januari 2008 t/m heden]

De gemeente Heerlen heeft beleid ontwikkeld om de krimp van scholen en de noodzaak tot goede huisvesting samen tot een win-win situatie te brengen. Zij ontwikkelen Brede Maatschappelijke voorzieningen (BMV). Een van de eerste BMV’s zou de BMV Molenberg moeten worden, waarin naast de bestaande Broederschool, ook de Vrije School Heerlen en Stichting Buurt maatschappelijk werk gaan samenwonen en samenwerken. PPM is gevraagd om de Vrije School Heerlen in dit proces te begeleiden.

[projectbegeleiding]
De inrichting van een samenwerkingsproces vereist een zorgvuldige opbouw, waarin inhoud voorop staat en leidend wordt bij de bouw en het beheer van het toekomstige gebouw. Door een centraal projectleider die op alle gebieden in de ontwikkeling een vinger aan de pols houdt, wordt de kwaliteit van het resultaat gewaarborgd.