Categoriearchief: Geen categorie

Verhuizing

Het is een tijd van verhuizen. Het puzzelt me waarom al die verhuizingen in mijn omgeving, mijn werkomgeving, mijn kinderen zo plotseling op dit moment plaats vinden? Het is een beeld van transitie voor mij. Iets transformeert in iets anders. Eerst chaos en onzekerheid en vervolgens snel zoeken naar een nieuwe orde. En tegelijkertijd is het de kunst in dat moment  te genieten van het niet-weten, van de chaos, of van de kansen op de nieuwe ordening. Want de rust van de nieuwe orde, daar kunnen we waarschijnlijk lang genoeg van genieten.

[gemeente heerlen; januari 2008 t/m heden]

De gemeente Heerlen heeft beleid ontwikkeld om de krimp van scholen en de noodzaak tot goede huisvesting samen tot een win-win situatie te brengen. Zij ontwikkelen Brede Maatschappelijke voorzieningen (BMV). Een van de eerste BMV’s zou de BMV Molenberg moeten worden, waarin naast de bestaande Broederschool, ook de Vrije School Heerlen en Stichting Buurt maatschappelijk werk gaan samenwonen en samenwerken. PPM is gevraagd om de Vrije School Heerlen in dit proces te begeleiden.

[projectbegeleiding]
De inrichting van een samenwerkingsproces vereist een zorgvuldige opbouw, waarin inhoud voorop staat en leidend wordt bij de bouw en het beheer van het toekomstige gebouw. Door een centraal projectleider die op alle gebieden in de ontwikkeling een vinger aan de pols houdt, wordt de kwaliteit van het resultaat gewaarborgd.