Categoriearchief: over ppm

[werkwijze]

De analyse van de organisatie en de ontmoeting met de medewerkers vormen de basis van het plan van aanpak. Door de balans tussen het geheel van de organisatie en het deel van de persoonlijke inzet steeds voor ogen te houden, ontstaat een evenwichtige effectieve werkwijze. De manier waarop het werk wordt uitgevoerd kenmerkt zich door inzet, betrokkenheid, expertise van het onderwijsveld en een goede samenwerking. Een voortdurend streven naar verbeterde communicatieve vaardigheden (van zowel de medewerkers als mijzelf) leidt tot een hogere kwaliteit van samenwerking. Daarnaast worden complexe zaken overzichtelijk en adequaat toegelicht. Snel en besluitvaardig handelen zorgt voor de totstandkoming van het gewenste resultaat.

[inspiratie]

PPM is in de wetenschap een afkorting voor “parts per million”. Scheikunde is altijd een inspiratiebron geweest. Dat je met een heel klein beetje materie, toch heel veel invloed kunt hebben was het beeld dat leidde tot deze bedrijfsnaam. Die fascinatie voor veranderingen in de scheikundekolf breiden zich uit tot het gebied van de menselijke ontmoeting: de smeltkroes van menselijke processen. Bewustzijn krijgen van wat er achter de waarneming zit. Waarom handelt iemand zoals hij dat doet? Waarom raak ik in conflict? Welke kleur heeft die persoon, die organisatie? Wat drijft hen eigenlijk? De rode draad in het werk wordt dan ook gevormd door de wens om processen te analyseren, te snappen wat er speelt om vervolgens sturing te geven aan de verandering.

[hans passenier]

In zijn vrije tijd heeft hij onderzoek gedaan naar de relatie tussen kunst en wetenschap. Dit resulteerde in verschillende conferenties “Science and Art” (1990 en 1992). Na 9 jaar leraar scheikunde (1983-1992) is hij directielid van de Vrije School de Berkel te Zutphen geworden. Tevens heeft hij initiatieven ontplooid om de status van de vrijescholen te veranderen van Mavo-scholen tot Scholengemeenschappen vmbo-t, havo, vwo. Hij is actief geweest bij bestuurlijke reorganisaties en bij een fusieproces met een school in Groningen. In 2001 heeft hij samen met twee collega’s het adviesbureau Blycxvision opgericht. Na deze ervaring heeft hij zich op 1 april 2002 volledig zelfstandig gevestigd in het bureau Passenier Projectbegeleiding en Management