[hans passenier]

In zijn vrije tijd heeft hij onderzoek gedaan naar de relatie tussen kunst en wetenschap. Dit resulteerde in verschillende conferenties “Science and Art” (1990 en 1992). Na 9 jaar leraar scheikunde (1983-1992) is hij directielid van de Vrije School de Berkel te Zutphen geworden. Tevens heeft hij initiatieven ontplooid om de status van de vrijescholen te veranderen van Mavo-scholen tot Scholengemeenschappen vmbo-t, havo, vwo. Hij is actief geweest bij bestuurlijke reorganisaties en bij een fusieproces met een school in Groningen. In 2001 heeft hij samen met twee collega’s het adviesbureau Blycxvision opgericht. Na deze ervaring heeft hij zich op 1 april 2002 volledig zelfstandig gevestigd in het bureau Passenier Projectbegeleiding en Management