[rudolf steiner school, haarlem; april 2007 t/m februari 2008]

Door tijdelijke ziekte van de bouwheer, werd PPM gevraagd deze rol een aantal maanden te vervullen. De planvorming rond de start van de renovatie en nieuwbouw werd vormgegeven. Een bouwteamconstructie werd voorbereid. Daarna kon alles zo worden overgedragen dat de bouwheer met de start en realisatie van het plan aan de slag kon.